+ 90 850 800 1 426
AYBEL LANGUAGE STUDIES
 
Online English Test

TestDaF

TestDaF ileri düzeyde bir dil sınavıdır. Bu sınav, Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi'nin altı basamaklı derecelendirmesinde B2 ile C1 arası seviye basamaklarını kapsamakta ve üniversiteye giriş için Almanya'daki bütün üniversiteler tarafından dil seviyesini gösterir belge olarak kabul edilmektedir. Alan bilgisi gerekmemektedir.

Course Details

 

TestDaF sınavını başarıyla vermekle,

  • çeşitli kısa metinlerden önemli bilgileri tek tek çıkarabildiğinizi,
  • bilimsel ya da sosyopolitik sorunları kaleme alan gazete makalelerini ve bilimsel metinlerin ayrıntılarını ve genel mesajlarını anlayabildiğinizi,
  • günlük yaşamdaki olağan durumlardan ayrıntılı bilgiler çıkarabildiğinizi,
  • yüksek öğrenime veya genel bilimsel konulara yönelik röportajları ya da tartışmaları izleyebildiğinizi,
  • bilimsel konulara yönelik bildirileri anlayabildiğinizi,
  • kendinize ait, belirli bir düzen içerisinde ve anlaşılır bir metin yazabildiğinizi ve argümanlar ileri sürebildiğinizi,
  • verileri tanımlayabildiğinizi, özetleyebildiğinizi ve birbirleriyle karşılaştırabildiğinizi,
  • tartışmalarda ve konuşmalarda gerekçe göstererek görüş bildirebildiğinizi, alternatifleri değerlendirebildiğinizi ve hipotezler oluşturabildiğinizi,
    kanıtlarsınız.

 


Course facts


Downloads